All Review, Restaurant, Street Food (อร่อยริมทาง)

Burgler Burger – Food truck ที่มีเบอร์เกอร์รสเข้มข้น

12 ธ.ค. , 2015  

พาชิม Burgler Burger ร้านขายเบอร์เกอร์ในรูปแบบของ Food truck รสชาติต้องบอกว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มเงิน

, , , , , , , , , , , , ,