All Review, PR NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

ดินเนอร์ค่ำคืนวันลอยกระทง บรรยากาศ“ศิลปะล้านนา” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

9 ต.ค. , 2017  

ประกวดนางนพมาศประจำปี และขอเชิญทุกท่านลอยกระทงอธิษฐานต่อพระแม่คงคา ณ ท่าเรือโรงแรมฯ ปิดท้ายด้วยการแสดงพลุสวยงามตระการตาในราคาสำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 3,200++ บาท และสำหรับเด็กท่านละ 1,600++ บาท(อายุระหว่าง 10 – 12 ปี) พิเศษ!เมื่อซื้อบัตรก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2560 รับส่วนลด 15% (ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม)

, ,