All Review, Buffet (บุฟเฟ่ต์), Shabu / SUKI

You & I Suki Buffet บุฟเฟ่ต์ แดกเนื้อวากิวรัวๆ ค่ะ

18 ธ.ค. , 2015  

พาชิมของอร่อย บุฟเฟ่ต์ สุกี้ เนื้อวากิวไม่อั้น และไอติมฮาเก้นดาส ไม่อั้นเช่นกัน ร้าน You and I

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,